Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.

Wzory pism i dokumentów. Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy

Okładka książki

Publikacja zawiera kompleksowe opracowanie najważniejszych wzorów pism i dokumentów wykorzystywanych w praktyce szkolnej z zakresu najważniejszych przepisów oświatowych. Skierowana jest przede wszystkim do organów prowadzących szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowe, jak również kuratorów oświaty, pracowników oświatowej administracji rządowej i samorządowej oraz pracowników działów kadr.

Książka zawiera około 340 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów przygotowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, m.in.: Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Stanowi praktyczne uzupełnienie IV wydania publikacji Meritum. Prawo oświatowe. W opracowaniu uwzględniono ostatnie zmiany prawne zawarte w nowelizacji Karty Nauczyciela i niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r. Dotyczyły one:

  • - awansu zawodowego nauczycieli,
  • - oceny pracy nauczycieli,
  • - postępowania dyscyplinarnego nauczycieli,
  • - ograniczenia w zawieraniu z nauczycielami umów o pracę na czas określony.

Książka ułatwi czytelnikowi rozstrzyganie kwestii prawnych w sytuacjach,
w których przyjdzie mu podejmować decyzje bezpośrednio, jak również pozwoli w sposób zgodny z prawem uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. Przedstawione wzory zostały opatrzone komentarzem eksperta, zwłaszcza jeśli przepisy ich dotyczące uległy zmianie.

Wzory dokumentów dostępne są także w wersji elektronicznej.

Wzory dotyczą takich zagadnień, jak:

  • - prawo pracy nauczycieli, w tym nawiązanie, rozwiązanie stosunku pracy, ograniczenie zatrudnienia, przeniesienie służbowe, odprawy, urlopy wypoczynkowe, urlopy płatne i bezpłatne, urlopy dla poratowania zdrowia, czas pracy i wynagradzanie, dodatki socjalne, kary porządkowe
    i odpowiedzialność dyscyplinarna;
  • - zmiany obowiązujące od 1 września 2019 r. w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli;
  • - kształcenie i dokształcanie kadr nauczycielskich;
  • - prawo pracy pracowników samorządowej administracji szkolnej i obsługi.

O Autorach:

Krzysztof Gawroński (redaktor merytoryczny publikacji, współautor) - nauczyciel dyplomowany; absolwent Studiów Podyplomowych Kierowniczej Kadry Oświatowej Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, były wizytator Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej; doświadczony menedżer oświaty, publicysta, nauczyciel akademicki, wykładowca Studiów Podyplomowych Zarządzania w Systemie Oświaty i Prawo Oświatowe w Zarządzaniu Szkołą i Placówką; współredaktor i współautor kilkunastu publikacji z zakresu zarządzania oświatą i prawa oświatowego.

Lidia Marciniak (redaktor merytoryczny publikacji, współautor) - prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uczelni Łazarskiego
w Warszawie. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer (obecnie product manager publikacji LEX Prawo Oświatowe), wykładowca Studiów Podyplomowych Zarządzania w Systemie Oświaty, współautorka oraz redaktor merytoryczny książek o tematyce oświatowej.